Cookies i Polityka Prywatności2018-11-20T09:20:04+01:00

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazywanych przez Użytkowników w ramach korzystania z serwisu internetowego
www.wyrachowani.pl.

Postanowienia ogólne

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma ”JAGUS” Małgorzata Jagusiak z siedzibą
w Łodzi przy ul. Rataja 19. Ochrona danych osobowych jest zgodna z przepisami obowiązującego
prawa, a dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.
2. Celem Polityki Prywatności jest ochrona danych osobowych zgodnie z założeniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO).
3. Definicje używane w niniejszym dokumencie:
– „Użytkownik” – Klient,
– „Administrator” – „JAGUS” Małgorzata Jagusiak,
– „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r..
4. Dbamy o bezpieczeństwo danych, w tym celu korzystamy między innymi z bezpiecznego
protokołu szyfrowania komunikacji.
5. Linki do innych stron internetowych pojawiające się w serwisie posiadają własne Polityki
Prywatności i nie są nadzorowane przez www.wyrachowani.pl.
6. Dane osobowe pozostawione w serwisie przetwarzane są za zgodą Klienta, w celu wykonania
postanowień Umowy zawartej między Stronami.
7. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
8. Administrator może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Klienta danych osobowych
innym podmiotom, które mają związek z realizacją Umowy zawartej z Użytkownikiem.

Zakres zbieranych danych

1. Zakres przetwarzania obejmuje następujące dane osobowe m.in.: imię i nazwisko, Pesel, numer
dowodu osobistego, numer paszportu, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres poczty
elektronicznej. Dane kontrahentów, podwykonawców, dane osobowe zatrudnianych przez Klienta
pracowników stanowi przetwarzanie danych, których Administratorem jest Klient.
2. Dane osobowe przechowywane są przez okres, jaki jest wymagany przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.
3. Administrator wdrożył wewnętrzne procedury zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych
osobowych.

Pliki Cookies

1. Witryna www.wyrachowani.pl używa plików Cookies, są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez serwer www, są one przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pozwalają m.in.
scharakteryzować rodzaj urządzenia Użytkownika, serwer który je utworzył odczytuje informacje
w nich zawarte ułatwiając korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych.
2. Pliki Cookies używane są między innymi w celu gromadzenia danych statystycznych
Użytkowników. Monitorowania informacji dokonujemy korzystając z narzędzia Google
AdWords, Google Analistics, które rejestruje zachowanie użytkowników na stronie www. Pliki
Cookies pozwalają dopasować treść witryny do indywidualnych preferencji użytkownika.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z

którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Użytkownik może zmienić ustawienia oprogramowania służącego do przeglądania stron
internetowych w taki sposób, aby zablokować wykorzystywanie takich plików. Odmowa
wykorzystania plików cookie może jednak wpłynąć na funkcjonowanie części funkcjonalności
dostępnych na stronie internetowej.

Prawo do dostępu, modyfikowania i usuwania danych osobowych

1. Każdy Użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym.
2. Użytkownik może sprostować, uzupełnić, uaktualnić swoje dane, ma prawo dostępu do
danych.
3. Po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych na potrzeby dochodzenia
ewentualnych roszczeń
4. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa (np. organom ścigania).
5. Pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@wyrachowani.pl