Co można odliczyć w zeznaniu rocznym?

wyrachowani.pl   •   Luty 27, 2020

Zeznanie roczne w 2020 roku

Przychodzi ten moment w roku podatkowym, że mamy możliwość odliczenia pewnych przysługujących ulg podatkowych. Może ten katalog ulg nie jest zbyt obszerny, ale część osób może w ten sposób odzyskać część zapłaconego podatku w trakcie roku podatkowego 2019.

Pamiętajmy, że termin na rozliczenie zeznania rocznego upływa 30 kwietnia 2020 roku. Osoby, które nie korzystają z ulg podatkowych i nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej nie muszą pamiętać o składaniu zeznania. Od 2019 roku została wprowadzona przez Ministerstwo Finansów usługa e-PIT, która przygotowuje zeznanie roczne takich osób. Znajdą się tam dochody ze stosunku pracy, z różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, z rent i emerytur. Takie zeznanie można zobaczyć na stronach internetowych Ministerstwa Finansów poprzez zalogowanie się z wykorzystaniem odpowiednich danych autoryzujących. Zobaczymy wówczas rozliczenie, które możemy modyfikować, odrzucić bądź zatwierdzić i wysłać. Jeżeli nie zrobimy nic i nie złożymy zeznania rocznego innymi kanałami takie zeznanie po 30 kwietnia znajdzie się w urzędzie skarbowym.

ULGI PODATKOWE

Odliczenia od podatku

Najbardziej popularna jest oczywiście ulga prorodzinna. Obowiązuje już od kilku lat i najbardziej cieszy rodziców, którzy mogą z niej skorzystać.

Są pewne ograniczenia jeżeli podatnik posiada tylko jedno dziecko, jest to między innymi kryterium dochodowe. Przy drugim i kolejnym dziecku nie ma już limitu dochodów.

Kwoty ulgi na dzieci:

  • 1 112,04 zł na 1 dziecko (warunek dochodów),
  • po 1 112,04 zł na każde dziecko przy dwójce dzieci,
  • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,
  • 2 700,00 zł na czwarte i kolejne dziecko.

Od podatku można również odliczyć zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Można odliczyć 7,75% podstawy, a nie całe 9%, które jest odprowadzane do ZUS.

Od podatku w zeznaniu rocznym można również w określonych okolicznościach odliczyć podatek zapłacony za granicą jeżeli w 2019 roku podatnik pracował za granicą.

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Odliczenia od dochodu

Internet do wysokości 760,00 zł na podstawie dowodów wpłat przez dwa kolejne następujące po sobie lata.

Ulga rehabilitacyjna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.

Pozwala na odliczenie wydatków za leki (faktura, zaświadczenie lekarskie).

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dowód poniesienia wydatku).

Na samochód osobowy (własność lub współwłasność) do kwoty 2.280 zł.

Przewodnik osoby niewidomej, pies asystujący do kwoty 2.280 zł.

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w 2019 roku do kwoty 5.718 zł (dowód wpłaty).

Ulga termomodernizacyjna nowość do kwoty 53.000 zł wydatkowej w ciągu 3 kolejnych lat (faktury VAT).

IP BOX przy prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej z praw własności intelektualnej możliwość skorzystania z 5% stawki podatku dochodowego.

Darowizny na cele wskazane w ustawie (dowód przekazania darowizny).

Darowizny na cele kształcenia ustawicznego nowość (dowód przekazania darowizny).

Darowizny na cele kościelne (dowód przekazania darowizny).

Darowizny łącznie do wysokości 6% dochodu rocznego.

By |2020-02-27T10:51:20+01:0027 lutego, 2020|Bez kategorii|