Biała lista podatników – co warto wiedzieć?

wyrachowani.pl   •   styczeń 31, 2020

Biała lista kogo obejmuje?

O białej liście podatników słyszymy już od września 2019 roku. Jest to Wykaz podatników VAT, z którego można uzyskać informację o statusie naszego kontrahenta w podatku od towarów i usług. Dowiemy się więc czy mamy do czynienia z podatnikiem VAT zarejestrowanym, wykreślonym z rejestru, przywróconym do rejestru, któremu odmówiono rejestracji.

Jeżeli podatnik zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo w VAT zawiadomi o tym fakcie urząd skarbowy na formularzu VAT-R wówczas również informacja o jego firmie będzie widoczna na wykazie „Podatnik VAT zwolniony”. Jednakże w sytuacji takich podatników nie ma obowiązku zgłaszania tej informacji do urzędu.

Na wykazie poza podstawowymi informacjami identyfikacyjnymi będą odnotowane numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać płatności za faktury kosztowe.

Założenie firmowego rachunku bankowego

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie mają obowiązku posiadania rachunku bankowego. Jeżeli dokonują transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (MPP) to ten obowiązek ich wówczas obejmuje (art. 108e ustawy o VAT).

Od 2017 roku zmieniły się przepisy dotyczące płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami na transakcje powyżej 15.000 zł co już w pewnym sensie wymusza posiadanie rachunku bankowego, ale do tej pory mógł to być również ROR – czyli konto osobiste. W dalszym ciągu nie ma obowiązku posiadania rachunku firmowego, ale wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanej na rachunek spoza białej listy wymusza na niektórych obowiązek założenia i zgłoszenia do CEIDG rachunku firmowego.

W tym miejscu należy podkreślić, że ROR nie może być odnotowany na białej liście.

Co jeszcze jest ważne przy płatnościach powyżej 15.000 zł?

Zagraniczna firma, która ma obowiązek rejestracji do podatku VAT w Polsce podlega pod polskie przepisy ustawy o VAT. Taki przedsiębiorca będzie wówczas posługiwał się na potrzeby transakcji VAT polskim numerem NIP. Więc w takim przypadku co do zasady zagraniczny przedsiębiorca powinien posiadać i zgłosić numer rachunku bankowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe.

Jeżeli firma zagraniczna nie będzie się posługiwała polskim numerem NIP przepisy dotyczące płatności na rachunki bankowe znajdujące się na białej liście nie będą miały zastosowania.

 

Płatności z wykorzystaniem platform płatności jak np.: PayPal, PayU czy DotPay.

„Uregulowanie płatności kartami płatniczymi lub poprzez wykorzystanie usługi pay-by-link nie mieści się w zakresie użytej w ustawie zmieniającej terminologii „płatność dokonana przelewem”. Regulacje ustawy o usługach płatniczych (przykładowo przy kartach płatniczych) określają te płatności jako „zlecenie płatnicze” czyli oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej.”

Taką informację można przeczytać w objaśnieniach Ministerstwa Finansów.

W konkluzji zapłata w takiej formie nie będzie skutkowała negatywnymi konsekwencjami na gruncie podatków dochodowych w postaci wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość dla całego handlu internetowego, ponieważ tam najczęściej w taki sposób są dokonywane płatności.

Kompensowanie wzajemnych zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcami również będzie możliwe bez negatywnych konsekwencji podatkowych. Jeżeli kwota zobowiązania będzie wyższa niż kwota kompensaty wówczas nadwyżka musi być zapłacona na rachunek znajdujący się na białej liście.

Po więcej informacji i szczegółów odsyłam do wspomnianych powyżej objaśnień Ministerstwa Finansów.

By |2020-01-31T10:24:26+01:0031 stycznia, 2020|Bez kategorii|