Biała lista podatników – zapłata na rachunek bankowy spoza listy

wyrachowani.pl   •   Grudzień 30, 2019

Biała lista podatników

Na stronach Ministerstwa Finansów można skorzystać z wyszukiwarki internetowej podatników zarejestrowanych, wyrejestrowanych, wykreślonych, przywróconych do rejestru VAT. Jest to tzw. biała lista podatników, na której znajdują się również inne informacje na temat naszego kontrahenta handlowego. Można sprawdzić również od kiedy podatnik jest zarejestrowany w VAT. Dla przedsiębiorcy – nabywcy od 1 stycznia 2020 roku będzie jednak najważniejsza informacja czy dokonał płatności na właściwy rachunek bankowy.

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów

Od stycznia 2020 roku wszystkie transakcje na kwotę wyższą niż 15 tyś. zł muszą być opłacone przelewem. Tak również było do tej pory, ale odkąd funkcjonuje biała lista doszedł jeszcze jeden warunek, a mianowicie płatności muszą być dokonane na rachunek bankowy zgłoszony przez przedsiębiorcę w CEIDG. W takiej sytuacji rachunek będzie się automatycznie wykazywał na białej liście.

Co jeżeli płatności dokonamy na rachunek bankowy spoza białej listy?

Teoretycznie istnieje jeszcze jedna możliwość uniknięcia poważnych konsekwencji w postaci wyłączenia zakupu z kosztów uzyskania przychodów.  Minister Finansów przygotował rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia ZAW-NR. Tylko takie zawiadomienie można złożyć w bardzo krótkim przedziale czasu – mamy na to tylko 3 dni i nie mówi się, że to są dni robocze.

ZAW-NR co zawiera?

Zawiadomienie jest składane do naczelnika urzędu skarbowego wystawcy faktury.

Na zawiadomieniu należy zamieścić dane identyfikacyjne i adresy siedziby/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej zarówno dostawcy jak i nabywcy.

Nie może również zabraknąć informacji o numerze rachunku bankowego, na który dokonano płatności a nie ma go na białej liście podatników Ministerstwa Finansów. Jeżeli było kilka płatności na rzecz tego samego kontrahenta wówczas można je wykazać na jednym zawiadomieniu.

Zawiadomienie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2020 roku.

By |2019-12-30T13:50:11+01:0030 grudnia, 2019|Bez kategorii|