Czy można odliczyć VAT od faktury bez NIP?

wyrachowani.pl   •   Listopad 29, 2019

Jakie elementy powinna zawierać faktura?

Ustawa o podatku od towarów i usług w sposób bardzo szczegółowy wymienia w art. 106e ustawy co powinna zawierać faktura:

 1. Datę wystawienia.
 2. Kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę.
 3. Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.
 4. Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a.
 5. Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.
 6. Datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.
 7. Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.
 8. Miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług.
 9. Cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto).
 10. Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto.
 11. Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto).
 12. Stawkę podatku.
 13. Sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku.
 14. Kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
 15. Kwotę należności ogółem.

Kiedy można wystawić notę korygującą?

W ustawie o podatku VAT jest również wyraźna informacja w jakich sytuacjach można dokonać sprostowania pomyłek na fakturze korzystając z dokumentu zwanego „NOTĄ KORYGUJĄCĄ”.

Jak wynika z art. 106k ustawy w takiej formie można prostować zapisy określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6. To oznacza, że błąd w numerze NIP lub jego brak można sprostować poprzez wystawienie noty korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.

Jeżeli istnieje możliwość sprostowania błędu notą korygującą należy rozumieć, że ustawodawca tego typu pomyłki potraktował jako błędy tzw. „mniejszej wagi”. Jeżeli przedsiębiorca znajdzie się w takiej sytuacji powinien wystawić notę korygującą i skierować ją do dostawcy albo zwrócić się o wystawienie faktury korygującej, na której znajdą się już prawidłowe dane firmy.

Czy tego typu błąd na fakturze pozbawia prawa do odliczenia VAT?

Tego typu błąd „techniczny” nie powinien pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. W art. 88 ustawy o VAT zostały wymienione sytuacje, w których nie można obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nie znajdziemy tam wyłączenia z powodu braku numeru NIP lub wskazania błędnego numeru. Na takim też stanowisku stoją sądy oceniając, że nie jest to przesłanka do wyłączenia z możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego.

By |2019-11-29T14:37:30+01:0029 listopada, 2019|Bez kategorii|