Obowiązkowy split payment od listopada 2019 roku

wyrachowani.pl   •   Październik 30 2018

Split payment czyli podzielona płatność w VAT

Mechanizm podzielonej płatności w VAT obowiązuje od lipca 2018 roku. Jeżeli chodzi o podatki jest to bardzo krótki okres obowiązywania przepisów. Wysłanie zapłaty za fakturę z wykorzystaniem takiego komunikatu spowoduje podzielenie płatności na kwotę netto i podatek VAT, który znajdzie się na specjalnym wydzielonym rachunku VAT. Takie rachunki zostały utworzone z automatu przez banki, ale tylko dla rachunków firmowych.

Do tej pory split payment był dobrowolny dla wszystkich podatników. Istniał katalog tzw. zachęt, które miały przekonywać do jego stosowania. Efekty nie były na tyle zadowalające, że Ministerstwo Finansów podjęło stosowne kroki do zmiany przepisów.

Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym

Do 31 października 2019 roku obowiązują przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym na dostawę towarów z załącznika nr 11 i dostawę usług z załącznika nr 14 do ustawy o VAT. W związku ze zmianą przepisów od 1 listopada 2019 roku zostaną uchylone wspomniane załączniki, ale towary i usługi, które się w nich znajdowały zostaną przeniesione do nowego załącznika nr 15.

Załącznik nr 15 do ustawy o VAT

We wspomnianym załączniku znajdą się również towary z załącznika nr 13 i kilka nowych towarów jak: wyroby węglowe, sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli. A więc będą to towary i usługi z dotychczasowych załączników nr: 11; 13; i 14 i wspomniane nowe towary.

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 roku

Zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług poszła w tym kierunku, że pod pewnymi warunkami będzie już teraz obowiązywał obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

Jakie to warunki:

  1. Faktura na zakup towarów lub usług z załącznika nr 15 musi być równa lub wyższa od 15.000 zł brutto.
  2. Transakcja jest przeprowadzana pomiędzy podatnikami bez względu na ich status w VAT – czynny czy zwolniony.

Łączne spełnienie tych warunków po zmianie przepisów wymusza zapłatę w podzielonej płatności. Za omijanie przepisów grożą sankcje w VAT.

Split payment przy płatnościach na rzecz kontrahenta z zagranicy

Założenie wydzielonego rachunku VAT możliwe jest jedynie do rachunków bankowych lub SKOK ale złotówkowych. Płatności na rzecz kontrahenta z zagranicy z reguły są dokonywane z rachunków walutowych. Dlatego też nie będzie technicznej możliwości dokonania takiej płatności.

Należy jednak pamiętać, że część firm zagranicznych opodatkowuje swoją działalność na terenie Polski i w takiej sytuacji w odniesieniu do nich będą obowiązywały takie same zasady jak w obrocie krajowym.

By |2019-12-30T14:30:46+01:0030 października, 2019|Bez kategorii|