Działalność bez rejestracji

wyrachowani.pl   •   Czerwiec 30, 2019

Konstytucja biznesu a działalność nierejestrowa

Konstytucja biznesu jest to zbór aktów prawnych usprawniających funkcjonowanie biznesu. W ustawie prawo przedsiębiorców obowiązującej od 30 kwietnia 2018 roku wprowadzono przepis umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji.

Jak to możliwe?

Zasady są dość proste:

 • Przychód z tej działalności nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w żadnym miesiącu w roku,
 • W ciągu ostatnich 60 miesięcy nie była prowadzona działalność gospodarcza,
 • Prowadzenie twojej działalności nie wymaga koncesji, zezwoleń, wpisu do działalności rejestrowej.

Przywileje działalności nierejestrowej

Korzyści jest sporo, a mianowicie:

 • Brak obowiązku rejestracji w CEIDG,
 • Brak obowiązku zapłaty ZUS,
 • Brak obowiązku rejestracji do VAT pod pewnymi warunkami,
 • Uproszczona ewidencja księgowa,
 • Potwierdzanie kosztów wszelkimi możliwymi dokumentami.

Obowiązki przy wykonywaniu działalności nierejestrowej

Działalność nierejestrowa nie jest całkowicie wolna od obowiązków ewidencyjnych. Co prawda nie są to urządzenia księgowe jakie są wymagane przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ale muszą spełniać pewne podstawowe wymagania, a mianowicie:

 • Uproszczona ewidencja sprzedaży,
 • Wystawianie faktury,
 • Złożenie zeznania rocznego PIT-36,

Co może zawierać uproszczona ewidencja sprzedaży forma jest dowolna:

 • liczba porządkowa,
 • data sprzedaży,
 • wartość sprzedaży,
 • narastającą wartość sprzedaży,

Przy działalności nierejestrowej zasadniczo nie ma obowiązku wystawiania faktur, ale jeżeli nabywca zgłosi taką chęć należy mu wystawić fakturę w formie uproszczonej.

Rozliczenie dochodu w zeznaniu rocznym jest obowiązkowe. Nie jest to dochód z działalności gospodarczej, dlatego też należy go właściwie wpisać w zeznaniu PIT-36. Będą to przychody z innych źródeł. Nie ma obowiązku płacenia zaliczek w trakcie roku, ale dopiero w terminie zeznania rocznego. Dochód oblicza się według skali podatkowej 18% lub 32%.

Co gdy przekroczymy przychód ze sprzedaży nierejestrowej?

W 2019 roku jest to kwota 1.125 zł, gdy w jakimkolwiek miesiącu przekroczymy ten limit trzeba zarejestrować w CEIDG działalność gospodarczą w ciągu 7 dni od dnia przekroczenia.

Działalność nierejestrowa a podatek VAT

W świetle ustawy o VAT osoba prowadząca działalność nierejestrową jest podatnikiem tego podatku jeżeli może być uznana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą na gruncie definicji w VAT. Obowiązuje zwolnienie podmiotowe ze względu na limit obrotów, poza świadczeniem usług z art.113 ust.13.

Należy również sprawdzić czy rodzaj naszej działalności gospodarczej pozwala na prowadzenie jej w formie bez rejestracji.

By |2019-06-30T19:57:13+02:0030 czerwca, 2019|Bez kategorii|