Sprzedaż środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

wyrachowani.pl   •   Czerwiec 28, 2019

Sprzedaż środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystujemy różnego rodzaju środki trwałe. Najczęściej są to samochody osobowe, ale również dostawcze, urządzenia, maszyny, linie technologiczne, budynki, budowle. Po przyjęciu i wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji dokonujemy odpisów amortyzacyjnych.

Amortyzacja środka trwałego

Od 2018 roku możliwe jest dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego o wartości początkowej pow. 10.000 zł lub jeśli łączna wartość na przykład 2 środków trwałych przekracza 10.000 zł przy cenie jednostkowej każdego z nich co najmniej 3.500 zł. Do 2018 roku była to kwota 3.500 zł.

Amortyzacja jednorazowa jest przywilejem nie obowiązkiem. Można amortyzować jednorazowo bądź wybierając jedną z metod amortyzacji i rozłożyć ją w czasie.

W podatku dochodowym obowiązują limity naliczania odpisów amortyzacyjnych w przypadku samochodów luksusowych trzeba o tym pamiętać. 2019 rok przyniósł zmiany w tym obszarze.

Sprzedaż środka trwałego a podatek dochodowy

Przy sprzedaży środka trwałego musimy pamiętać o obowiązkach podatkowych gruncie podatku dochodowego. Pamiętajmy, że przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi ujęte w ewidencji środków trwałych.

Przychodem w podatku dochodowym jest kwota należna od nabywcy, choćby nie została otrzymana. Dla czynnego podatnika VAT będzie to kwota netto a dla zwolnionego podatnika VAT kwota brutto.

Niezamortyzowana część środka trwałego

Przy sprzedaży środka trwałego pamiętajmy, że jego niezamortyzowana część jest kosztem uzyskania przychodu. Dzięki takiej konstrukcji można wykorzystać całą kwotę wydatkowaną na zakup środka trwałego. Do momentu sprzedaży naliczona amortyzacja jest kosztem w PKPiR, a w momencie sprzedaży ta część amortyzacji, która jeszcze nie została odniesiona w koszty.

Podatek VAT

Na gruncie podatku VAT istnieje możliwość odliczenia VAT naliczonego dla czynnego podatnika VAT wykonującego czynności opodatkowane. Podatnik VAT zwolniony nie odliczy VAT, ale za to ujmie w kosztach kwotę brutto zakupu środka trwałego.

Sprzedaż środka trwałego a podatek VAT

Oczywiście w momencie sprzedaży mamy obowiązki dla czynnego podatnika na gruncie podatku VAT. Co do zasady sprzedaż środka trwałego jest opodatkowana stawką podstawową. W przypadku samochodów osobowych nawet jeżeli odliczymy 50% VAT przy jego zakupie całą sprzedaż opodatkowujemy VAT na zasadach ogólnych. Przepisy ustawy o VAT pozwalają na skorzystania z okresu do korekty VAT, które zostały opisane w art. 90b-91. W momencie sprzedaży lub wycofania środka trwałego z działalności trzeba bliżej zapoznać się z tymi przepisami.

By |2019-06-28T14:48:08+02:0028 czerwca, 2019|Bez kategorii|