Konstytucja biznesu prawo dla przedsiębiorcy

wyrachowani.pl   •   Marzec 13, 2019

Polskie prawo podatkowe nie należy do najbardziej przyjaznych dla przedsiębiorcy. Chociaż ciągle słyszymy o nowych ułatwieniach i uproszczeniach dla firm to i tak trudno nadążyć za tym co można, a czego nie można przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Do tego wszystkiego trudno nie odnieść wrażenia, że nowe rozwiązania „łatają dziury” w starych, ciągle w przepisach coś jest dodawane albo usuwane, co zamazuje obraz całości. Każdy z nas marzy o prostym, przejrzystym prawie, napisanym językiem zrozumiałym dla wszystkich.  To tylko taka mała dygresja, przechodzimy do meritum.

Prowadzenie własnej działalności jest nie lada wyzwaniem i pracą przez 24h, bo nasza firma to jak członek rodziny ze wszystkimi dobrymi i złymi stronami. Poza tym, że przedsiębiorca musi być prężny i kreatywny musi znać również uregulowania prawne, mało tego musi ich przestrzegać.

W 2018 roku zaczęła obowiązywać Konstytucja Biznesu – pakiet ustaw dla biznesu, który przenosi wiele dotychczasowych uregulowań do nowych ustaw, ale wprowadza również nowe rozwiązania.

Konstytucja biznesu – Prawo dla przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw:

 • Prawo przedsiębiorców,
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu Konstytucji biznesu.

Ustawa Prawo przedsiębiorców zastępuje ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, ma za zadanie kształtowanie przychylnych relacji państwo – przedsiębiorca. Kluczowe w tej komunikacji ma być:

 • Zasada domniemania uczciwości podatnika – dopóki nie udowodni się, że tak nie jest przedsiębiorca działa zgodnie z prawem,
 • Zasada co nie jest prawem zabronione jest dozwolone – prowadzenie firmy w uznaniowy sposób, jeśli nie łamie się przepisów,
 • Zasada przyjaznego interpretowania przepisów prawa – rozstrzyganie spraw na korzyść przedsiębiorcy w przypadku niejasnych przepisów,
 • Zasada proporcjonalności – podejmowanie takich działań ze strony państwa, które będą konieczne do osiągniecia zamierzonego celu, przykładowo: nie można od podatnika żądać dokumentów, które już są w urzędzie

Co nowego wprowadza Konstytucja Biznesu

Aby ułatwić start dla przedsiębiorców zakładających firmy w ramach Konstytucji Biznesu przygotowano tzw. pakiet startowy. Dotyczy to przede wszystkim osób, które albo po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą, albo prowadzili ją 5 lat wcześniej.

Ulga na start

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej, przy spełnieniu określonych warunków, o których przeczytamy na stronie internetowej ZUS, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zniżkowego opłacania składek do ZUS. Mianowicie przez okres pierwszych 6 miesięcy nie będzie w ogóle opłacał składek na ubezpieczenia społeczne, a jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Oczywiście jest to rozwiązanie fakultatywne, ale niewątpliwie atrakcyjne, szczególnie w początkowej fazie prowadzenia firmy, wtedy gdy każda złotówka się liczy. Należy nie zapominać, że taki akces należy zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowa

Drobna działalność zarobkowa osób fizycznych może pozostać niezarejestrowana w CEIDG. Muszą być jednak spełnione pewne warunki:

 • przychody z tej działalności nie mogą przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku podatkowym, a więc na 2019 rok jest to kwota 1 125 zł,
 • musi to być osoba fizyczna, która nie prowadziła działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Z działalności nierejestrowej nie mogą skorzystać spółki cywilne, czy działalność reglamentowana, do której potrzebne są koncesje, zezwolenia, wpis do rejestru działalności regulowanej. Może to być na przykład: udzielanie korepetycji, drobny handel, wytwórczość chałupnicza. Dochód z takiej działalności będzie opodatkowany według skali podatkowej i rozliczony dopiero w zeznaniu za dany rok.

Stopniowa likwidacja numeru REGON

Przedsiębiorca będzie legitymował się tylko nadanym numerem NIP, numer REGON będzie stopniowo wycofywany aż do całkowitej likwidacji.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przed zmianą przedsiębiorca zatrudniający pracowników, którzy przebywali na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym, nie mógł zawiesić działalności gospodarczej. Po wejściu w życie zmienionych przepisów działalność może zawiesić nie tylko na 24 miesiące, a nawet na czas nieokreślony. Oczywiście takie same zasady dotyczą przedsiębiorców niezatrudniających pracowników.

Portal internetowy dla przedsiębiorcy – ułatwienie w kontaktach z urzędem

Portal OBYWATEL.GOV.Pl na swoich stronach omawia, w jaki sposób załatwić typowe sprawy urzędowe. Można uzyskać informację jak wymienić dowód osobisty, jak wyrobić paszport, prawo jazdy, uzyskać zaświadczenia, odpisy, zasiłki i wiele innych pomocnych informacji.

Portal Bizes.gov.pl przybliża problematykę podatków i załatwiania spraw przedsiębiorcy. Informuje, w jaki sposób założyć działalność gospodarczą, jaką formę opodatkowania wybrać, jakie obowiązki ma przedsiębiorca wobec urzędu skarbowego i ZUS, jak uzyskać zaświadczenia, zezwolenia, koncesje i wiele innych.

Zaproponowana formuła pozwala na zebranie w jednym miejscu wielu przydatnych informacji zarówno dla przedsiębiorcy, jak i pozostałych użytkowników.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Powołanie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców stojącego na straży wolności gospodarczej, uczciwej konkurencji brzmi dumnie. Jest to nowa instytucja, która ma za zadanie wspierać polską przedsiębiorczość. Do podstawowych zadań wykonywanych przez Rzecznika należy: opiniowanie projektów aktów prawnych, działalność edukacyjna i informacyjna w obszarach związanych z działalnością gospodarczą, pomoc w organizacji mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a administracją, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, realizującymi cele ochrony praw przedsiębiorców. Osoby zainteresowane mogą sprawdzić na stronie rzecznikmsp.gov.pl, w jaki sposób i w jakich sprawach można zwrócić się do Rzecznika z problemem lub pytaniem.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG

Zmiana przepisów wprowadziła również nowe uregulowania i zadania do CEIDG.

Katalog zadań został nieco rozszerzony i obejmuje:

 • Ewidencję przedsiębiorców osób fizycznych,
 • Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach w zakresie wskazanym w ustawie,
 • Udostępnianie informacji o zmianach we wpisach do CEIDG,
 • Bezpłatny wgląd do danych udostępnianych przez Centralną Informację krajowego Rejestru Sądowego,
 • Informacja o ustanowieniu pełnomocnika lub prokurenta.

Zebranie wielu informacji o przedsiębiorcy w jednym miejscu, ma być pomocne dla kontrahentów, którzy na tej podstawie będą mogli dowiedzieć się więcej na temat firmy swojego kooperanta. Zgłoszenie do CEIDG informacji o pełnomocniku lub prokurencie nie wymaga zgłoszeń na piśmie, co niezwykle ułatwia kontakt z urzędem.

Uproszczono zgłaszanie zmian danych, przedsiębiorca podaje mniej danych tylko dane identyfikujące i informacje, które ulegają zmianie a pozostałe dane zaciągają się automatycznie z systemu.

Świadomość przedsiębiorców jest na coraz wyższym poziomie. Oczekiwania klientów wobec firm oferujących towary i usługi rosną, dlatego nie dziwi, że osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą mają swoje wyobrażenia o relacjach z urzędami, na jakim powinny być poziomie. Zauważalny jest progres w tych kontaktach, ale nie są to jeszcze standardy, o jakich marzą  przedsiębiorcy. Często tym najsłabszym ogniwem bywa człowiek.

By |2019-03-13T17:36:58+01:0013 marca, 2019|Bez kategorii|