Samochód osobowy w firmie

wyrachowani.pl   •   Luty 11, 2019

Samochód w firmie musi być i co do tego nikt chyba nie ma wątpliwości. Pytania i wątpliwości związane z jego użytkowaniem i ujmowaniem wydatków do kosztów podatkowych pojawiają się bardzo często. Ujmować czy nie ujmować w ewidencji środków trwałych firmy?  Co mogę a czego nie mogę odliczyć od samochodu prywatnego? Kiedy i w jakiej wysokości można odliczyć podatek VAT z faktur kosztowych? Jakie są konsekwencje wycofania samochodu z działalności gospodarczej? Jak rozliczyć sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym w firmie?

Oczywiście nie odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości. Skupimy się na temacie, który jest świeży i nowy w 2019 roku, a mianowicie zmianach w sposobie rozliczania i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Nabycie samochodu osobowego

W naszych rozważaniach skupiamy się na samochodach osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Według tego kryterium samochody można podzielić na :

– samochody ujęte w ewidencji środków trwałych, wykorzystywane do tzw. celów mieszanych,

– samochody w 100% wykorzystywane w działalności gospodarczej, ujęte w ewidencji środków trwałych,

– samochody nieujęte w ewidencji środków trwałych – prywatne,

– samochody leasingowane.

Do końca 2018 roku samochody ujęte w ewidencji środków trwałych mogły być amortyzowane do 30.000 euro pojazdy elektryczne i do 20.000 euro pozostałe samochody. Po przeliczeniu według określonego kursu z dnia zakupu otrzymywaliśmy kwotę w PLN, powyżej której nie można było już ujmować w kosztach odpisu amortyzacyjnego. W 2019 roku zmieniły się limity amortyzacji na korzyść podatnika, ponieważ podniesiono je do kwoty 225.000 PLN dla pojazdów elektrycznych i 150.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych.

Dla samochodów w leasingu operacyjnym można było do końca 2018 roku ujmować w kosztach raty leasingowe wraz z opłatą wstępną w pełnej wysokości, bez ograniczeń kwotowych. To też się zmieniło w 2019 roku, ale to jest zmiana niekorzystna, ponieważ został wprowadzony limit kwotowy, taki sam jak w przypadku pojazdów amortyzowanych, a więc odpowiednio 225.000 i 150.000 PLN.  W przypadku zakupu samochodu o napędzie tradycyjnym, którego wartość początkowa przekracza wskazane limity, rata leasingowa i opłata wstępna będzie musiała być przeliczona według określonej proporcji, w jakiej 150.000 będzie pozostawało do wartości zakupionego samochodu.

 

Przykład 1

W styczniu 2019 roku podatnik wziął w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości 200.000 zł, który wykorzystuje do tzw. użytku mieszanego. W lutym otrzymał fakturę na ratę leasingową na kwotę netto 2.000 zł+460 zł podatek VAT.

W pierwszej kolejności należy ustalić, w jakiej proporcji pozostaje limit 150.000 zł do wartości leasingowanego samochodu tj. 200.000 zł, będzie to 75% – (150.000/200.000)*100=75%. Takim też procentem będzie można policzyć wysokość raty leasingowej w kosztach firmy.

W użytku mieszanym podatnik może odliczyć 50% VAT, a więc tutaj 230 zł, a nieodliczony VAT doliczyć do kwoty netto i od tego policzyć 75% co daje 1.675,50 zł (2.000+230=2230*75%=1.672,50 zł) do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów.

Ważne!

Dla umów leasingowych zawartych do 31.12.2018 r. obowiązują przepisy podatkowe według zasad do końca 2018 roku. Każda zmiana umowy, aneksowanie powoduje rozliczanie na nowych zasadach. Nie znajduje to jednak zastosowania do wydatków eksploatacyjnych, które wynoszą 75% niezależnie od terminu zawarcia umowy.

Ubezpieczenia samochodów osobowych

Ubezpieczenia samochodów można podzielić zasadniczo na 2 grupy:

– obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC,

– dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne AC, Assistance, NNW, GAP.

Do końca 2018 roku wydatki na obowiązkowe ubezpieczenie OC można było ujmować w kosztach w pełnej wysokości, poza samochodami prywatnymi, dla których obowiązkowe było prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu i wszystkie koszty były ujmowane do wysokości limitów z niej wynikających.

W 2019 roku zmiana nastąpiła jedynie w stosunku do tych ostatnich – nieujętych w ewidencji środków trwałych, dla których po nowemu można ująć w kosztach uzyskania przychodów jedynie 20% wartości polisy.

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne AC i GAP (od utraty wartości) do końca 2018 były limitowane kwotą 20.000 euro, a w 2019 roku kwota ta wynosi 150.000 PLN, a dla samochodów prywatnych 20% wartości przedmiotowego ubezpieczenia.

Dla ubezpieczeń NNW i Assistance pomimo, że są ubezpieczeniami dobrowolnymi, nie stosuje się ograniczeń, ponieważ nie zależą od wartości pojazdu, a stanowią ochronę jego posiadacza. Oczywiście w dalszym ciągu obowiązuje 20% kwoty wydatku dla samochodów prywatnych.

Koszty eksploatacyjne samochodów osobowych

Do końca 2018 roku do kosztów uzyskania przychodów można było zaliczyć 100% wydatków, a w przypadku samochodów prywatnych do wysokości limitów wynikających z kilometrówki. Mówimy tu o podatku dochodowy, nie rozstrzygamy kwestii VAT. Od 2019 roku w podatku PIT będzie można skorzystać z 75% odliczenia dla samochodów używanych do tzw. celów mieszanych, 20% do samochodów prywatnych, a w przypadku samochodów wykorzystywanych w 100% w działalności gospodarczej 100% wydatku pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i dopełnieniu innych formalności w urzędzie skarbowym.

Przykład 2

Podatnik wykorzystuje w działalności samochód prywatny, zakupuje paliwo na kwotę 100,00 zł netto + 23 zł podatek VAT. Jeżeli jest podatnikiem VAT odlicza 50% VAT, czyli 11,50 zł, a od pozostałej kwoty 111,50 zł policzy 20% i ujmie w kosztach w PKPiR kwotę 22,30 zł.

Na tym samym przykładzie podatnik, którego samochód jest ujęty w ewidencji środków trwałych, odliczy VAT  naliczony w kwocie 11,50 zł, a w PKPiR ujmie 83,62 zł (111,50×75%=83,62 zł).

Wszystkie dotychczasowe rozważania były omawiane na dość typowych przykładach. Wieloletnie doświadczenie i praktyka pokazują, że problemy i pytania rodzą się w okresie praktycznego stosowania przepisów. Pozostaje wierzyć, że pojawiające się dylematy będą możliwe do wyjaśnienia bez konieczności angażowania sądów w ewentualne spory z fiskusem.

By |2019-03-13T17:24:20+01:0011 lutego, 2019|Bez kategorii|