Podatek VAT  zmiany 2019 i propozycje zmian na lata przyszłe

wyrachowani.pl   •   Styczeń 24, 2019

Początek każdego roku niesie za sobą nutkę niepewności, ale również ciekawości co nas w tym Nowym Roku czeka? Poza osobistymi oczekiwaniami, na które mamy wpływ, czekają na nas zmiany w podatkach, na które nie mamy wpływu. Nie tak dawno dzieliliśmy się wiedzą na temat zmian w podatku PIT, a więc teraz przyszła kolej na VAT. Co prawda na pierwszy rzut oka tych zmian wydaje się mniej, ale to dlatego, że wiele z szumnych zapowiedzi z 2018 roku nie weszło jeszcze w życie.

Stawki VAT bez zmian na dłużej

Dzieliliśmy się już tą informacją wcześniej na fanpage, jak tylko taka informacja pojawiła się w przestrzeni publicznej. Stawki 23% i 8% będą na pewno obowiązywały w 2019 roku, a tak naprawdę przyjęta ustawa jest tak skonstruowana, że osiągnięcie wskaźników założonych przez Ministerstwo Finansów może być poza zasięgiem i obecny VAT pozostanie z nami na bardzo długo.

Skrócenie ulgi na złe długi ze 150 do 90 dni

Zapowiadana zmiana weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. O ile korekta VAT po stronie podatku należnego jest fakultatywna, o tyle korekta VAT naliczonego po stronie dłużnika jest obowiązkowa. Zgodnie z przepisem przejściowym nowe przepisy będą miały zastosowanie do wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2019 roku, których nieściągalność została uprawdopodobniona po 31.12.2018 roku. Co to oznacza w praktyce? Otóż będzie to dotyczyło sytuacji, dla których 90-ty dzień terminu płatności z faktury wystawionej w 2018 roku przypadnie po 1 stycznia 2019 roku.

Odstąpienie od składania wniosku o zwrot podatku i przyspieszony zwrot podatku

W dotychczasowej formule podatnicy ubiegający się o zwrot podatku musieli składać  umotywowany wniosek o zwrot podatku i odrębny wniosek o przyspieszony zwrot. Od 2019 roku nie ma już takiego wymogu. Urząd skarbowy będzie zobowiązany dokonać zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni przy spełnieniu warunków zapisanych w ustawie. W przepisach przejściowych zapisano, że nowe uregulowania będą obowiązywały począwszy od okresów rozliczeniowych po 31.12.2018 roku. Pierwszym okresem rozliczeniowym po zmianie przepisów będzie więc styczeń (pierwszy kwartał) 2019 roku.

Opodatkowanie bonów voucherów i kart podarunkowych

Zmiana jest świeża, a tematyka dość zawiła, dlatego sygnalizujemy, żeby osoby zainteresowane pochyliły się nad tym tematem. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie do przepisów unijnych. Tematyka bonów już teraz budzi niemałe emocje, ponieważ ich używanie stało się bardzo popularne, w różnych formach i postaciach, zarówno płatnych jak i bezpłatnych. Od 2019 roku pojawią się nowe pojęcia: bon jednego przeznaczenia (SPV) i bon różnego przeznaczenia (MPV). Obowiązek podatkowy w VAT w przypadku bonów SPV powstaje z chwilą transferu bonu, natomiast w przypadku bonów MPV z chwilą dostawy towaru lub dokonaniem usługi.

Informacja na temat bonów jest ważna dla emitentów, transferujących i realizujących bony, vouchery i karty podarunkowe.

Rozliczanie usług elektronicznych w systemie MOSS

Miejscem świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych na rzecz konsumentów w Unii Europejskiej jest miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu tych osób. W takich sytuacjach podatek VAT od tych usług powinien być odprowadzony w państwie członkowskim konsumenta. Do końca 2018 roku, aby nieco ułatwić procedury rozliczania wprowadzono fakultatywnie rozwiązanie upraszczające zwane MOSS. Podatnicy świadczący takie usługi mieli możliwość zarejestrowania się i rozliczenia podatku VAT w Polsce według stawek obowiązujących w państwie usługobiorcy. Jeśli podatnik chciał skorzystać z procedury MOSS musiał zarejestrować się w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście, niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W takiej sytuacji taki przedsiębiorca rozliczał podatek VAT w 2 różnych urzędach. Dla usług świadczonych w Polsce zgodnie z jego właściwością terytorialną, dla usług świadczonych w Unii Europejskiej w warszawskim urzędzie skarbowym. Oczywiście z procedury MOSS można skorzystać również w 2019 roku. To tak w bardzo dużym skrócie.

Od 2019 roku wprowadzono zmiany przepisów, które pozwalają na rozliczenie podatku VAT od transakcji usług jak wyżej według przepisów krajowych, pod warunkiem, że wartość świadczonych usług, po pomniejszeniu o podatek VAT, nie przekroczyła w poprzednim, ani w bieżącym roku podatkowym kwoty 42.000 PLN.

Przejście z PKWiU na CN – nowa matryca stawek VAT

Zakres zmian ma oznaczać odejście od PKWiU 2008 na rzecz CN – nomenklatury scalonej w przypadku towarów, natomiast w przypadku usług będzie to przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015. Co prawda zmiana jeszcze nie weszła w życie, ale z zapowiedzi wynika, że powinna zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku. Nowością będzie powołanie WIS – Wiążącej Informacji Stawkowej, coś na wzór indywidualnych interpretacji podatkowych. Podatnicy będą mogli się ubiegać o sklasyfikowanie ich towaru bądź usługi na potrzeby podatku VAT. Do tej pory takie opinie wydawał GUS.

Deklaracja VAT i JPK jako JPK_VAT

W projekcie zmian do ustawy VAT jest mowa o planowanym wejściu w życie nowego rozwiązania z dniem 1 lipca 2019 roku. Proponuje się połączenie dotychczasowej deklaracji VAT i pliku JPK w jeden dokument JPK_VAT.

Kasy fiskalne  on-line

Z kasami fiskalnymi zrobiło się trochę zamieszania, właściwie w niektórych branżach tzw. wrażliwych powinny już obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, ale tak nie jest. Projekt rozporządzenia zakłada przesyłanie informacji między kasą a Centralnym Repozytorium Kas za pomocą sieci teleinformatycznej. Obowiązek posiadania takich kas wchodziłby sukcesywnie. W pierwszej kolejności objąłby tzw. branże wrażliwe, paliwa, usługi motoryzacyjne, w następnej kolejności gastronomię, usługi fryzjerskie i medyczne.

Faktura tylko do paragonu z NIP

Również ta zmiana w ustawie o podatku VAT miała wejść w życie 1 stycznia 2019 roku, ale tak się jeszcze nie stało. Novum w tym przypadku ma być możliwość wystawienia faktury do paragonu jedynie w sytuacji zamieszczenia numeru NIP na paragonie. W sytuacji naruszenia tego przepisu podatnikowi, zarówno wystawcy jak i nabywcy groziłyby sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100%.

By |2019-01-24T13:58:29+01:0024 stycznia, 2019|Bez kategorii|