Spadek co warto wiedzieć

wyrachowani.pl   •   Grudzień 12, 2018

Wdotychczasowej formule spadek i darowizna traktowane były w obiektywie obowiązków podatkowych, na równych zasadach. Z początkiem 2019 roku, kiedy to zaczną obowiązywać zmienione przepisy, inaczej będzie traktowany spadek a inaczej darowizna.

Zmiana uregulowań prawnych odnosi się do opodatkowania sprzedaży nieruchomości w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spostrzeżenia ogólne

Istotnym jest, żeby zapamiętać najważniejsze aspekty tej problematyki, a w sytuacji ich wystąpienia właściwie nad nimi się pochylić, aby nie wpaść w pułapkę niewiedzy, która nie usprawiedliwi nas przed fiskusem.

Przy tej okazji należy przede wszystkim zapamiętać, że fakt zwolnienia z obciążeń podatkowych w jednym podatku nie oznacza zwolnienia we wszystkich podatkach. Mam tu na myśli zwolnienia wynikające z ustawy od spadków i darowizn i podleganie opodatkowaniu z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Każda czynność związana z otrzymanym spadkiem czy darowizną traktowana jest, jako odrębny byt prawny na różnych etapach. W momencie otrzymania spadku interesuje nas ustawa spadkowa, a w przypadku jego sprzedaży ustawa dochodowa. To tak w bardzo syntetycznym skrócie.

Dotychczasowe normy ustawowe

Przepisy regulujące zagadnienia spadków i darowizn na przestrzeni ostatnich lat były wielokrotnie zmieniane i nie będziemy skupiali się na rozwiązaniach przeszłych, z prostej przyczyny, aby nie wprowadzać chaosu informacyjnego.

Do tej pory, dla przykładu nieruchomość, otrzymana w drodze spadku czy też darowizny, podlegała opodatkowaniu PIT w sytuacji jej sprzedaży przed upływem 5 lat od jej otrzymania, pomijamy aspekt tzw. „ulgi mieszkaniowej”.

Istotne jest, że dotychczas spadek czy darowizna traktowane były tak samo na gruncie ustawy o podatku dochodowym, ale to się zmieni. Obiektywnie oceniając jest to zmiana korzystna dla spadkobiorcy, ale już na wstępie rodzi pewnego rodzaju sprzeciw, dlaczego to samo dobro traktowane jest na innych zasadach z perspektywy darczyńcy i spadkodawcy?

Zmiana przepisów

Od nowego roku osoba, która otrzyma w spadku nieruchomość, w świetle ustawy PIT, nie będzie opodatkowywać dochodów ze zbycia, jeżeli nastąpi to przed upływem 5 lat, pod pewnym warunkiem. Pięcioletni okres uprawniający do skorzystania z ulgi podatkowej, pod rządami zmienionych przepisów, będzie obejmował okres posiadania nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przez spadkodawcę.

Zmianę przepisów należy oceniać pozytywnie, chodź trudno nie przyznać racji tym, którzy upatrują brak równego traktowania wobec prawa obdarowanych i spadkobiorców.

Nieruchomość małżonków po śmierci jednego z nich a PIT

Przez wiele lat nieruchomość będąca wspólnością majątkową małżeńską, po śmierci jednego z małżonków, bardzo często stanowiła niemały problem dla żyjącego małżonka, który chciał ją sprzedać. Otóż pięcioletni termin dla bezpodatkowego zbycia nieruchomości był liczony od nowa w ujęciu ogólnym.

Dopiero dnia 6 lutego 2018 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD2.8201.3.2017.KBF, w której stwierdza, że nabycie nieruchomości ma miejsce w momencie nabycia pierwotnego do majątku wspólnego, a więc za życia obojga małżonków. Wiele lat dyskusji na temat bezsensowności innego traktowania nieruchomości za życia obojga małżonków i po śmierci jednego z nich, przyniosło upragniony efekt.

Kolejnym dyskusyjnym problemem było włączenie nieruchomości do majątku wspólnego małżonków. Również na gruncie ustawy o podatku dochodowym fiskus traktuje to jako nabycie, a zbycie przed upływem 5 lat, jako podlegające opodatkowaniu PIT.

W wyroku z dnia 8 marca 2018 roku, sygn. akt II FSK 2098/17, NSA stwierdził, że w chwili gdy dochodzi do rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej, ma ona charakter umowy organizacyjnej i nie powinna być traktowana, jako nabycie ze wszystkimi konsekwencjami.

Pozostaje mieć nadzieję, że fiskus wyda interpretację ogólną, a małżonkowie odetchną z ulgą.

By |2018-12-12T13:15:28+01:0012 grudnia, 2018|Bez kategorii|