Darowizna w rodzinie czy zawsze bez podatku?

wyrachowani.pl   •   Listopad 21, 2018

Darowizna – umowa cywilna zawarta pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. W wyniku jej zawarcia dochodzi do nieodpłatnego przysporzenia korzyści temu drugiemu.

Darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny zdarza się najczęściej, w związku z tym warto posiadać elementarną wiedzę również w tym obszarze.

Ustawa o podatku od spadków i darowizna kategoryzuje obdarowanych na 3 grupy w zależności od stopnia pokrewieństwa z darczyńcą.

I grupa podatkowa

Do I grupy podatkowej zaliczamy: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodziców, dziadków), rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha, teściowie. W ramach grupy I trzeba jeszcze wyodrębnić tzw. „grupę 0”, do której zaliczamy: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma, macochę.

Musimy wiedzieć, że darowizna w „grupie 0” wolna jest od podatku od spadków i darowizn bez ograniczenia kwotowego, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na formularzu SD-Z2 do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od jej dokonania.

Dla pozostałych uczestników grupy I, a więc pasierba, zięcia, synowej i teściów obowiązuje limit kwotowy, w I grupie jest to 9.637 zł. od jednego darczyńcy, bądź 19.274 zł. od wielu darczyńców.

II grupa podatkowa

Do II grupy podatkowej zaliczamy: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Kwota wolna w II grupie 7.276 zł. Podatnik musi złożyć do urzędu skarbowego zeznanie SD-3 w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny wraz z dokumentami na jej określenie.

III grupa podatkowa

Do III grupy podatkowej zaliczamy innych nabywców, a kwota wolna w III grupie to 4.902 zł.

Podatnik musi złożyć do urzędu skarbowego zeznanie SD-3 w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny wraz z dokumentami na jej określenie.

Co możemy darować?

Pieniądze

W przypadku takiej formy darowizny należy pamiętać, że darczyńca musi przekazać środki finansowe w formie bezgotówkowej, żeby udokumentować transakcję, najlepiej na rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym.

Należy pamiętać o dokonaniu zgłoszenia transakcji do urzędu skarbowego.

Nieruchomości

Może to być działka, mieszkanie, dom, gospodarstwo rolne. W przypadku nieruchomości konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego, a to nakłada na notariusza obowiązek zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego.

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny przed upływem 5 lat wiąże się z wystąpieniem obowiązku zapłaty podatku dochodowego (art. 10 ust. 1 pkt. 8). Istnieje możliwość uniknięcia zapłaty takiego podatku, jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe, ale wiąże się to z koniecznością gromadzenia i przechowywania dokumentów na okoliczność sprawdzenia transakcji przez urząd skarbowy. Należy również złożyć stosowne zeznanie roczne.

W sytuacji, gdy wiadomo, że obdarowany sprzeda nieruchomość, ponieważ potrzebne mu są środki na inne cele, może warto rozważyć sprzedaż przez darczyńcę i przekazanie pieniędzy w drodze darowizny?

Ruchomości

Może to być samochód, motocykl, dzieła sztuki, biżuteria. W takiej sytuacji nie ma obowiązku zawierania umowy notarialnej, wystarczy spisanie zwykłej umowy, a nawet wystarczy umowa ustna.

Zbycie ruchomości przed upływem pół roku wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i wykazanie przychodu ze sprzedaży w zeznaniu rocznym. Często o tym zapominamy, a później musimy ponosić niepotrzebne koszty.

Pamiętajmy o zgłoszeniu darowizny do urzędu skarbowego.

Od 2019 roku zostaną zliberalizowane przepisy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmujące regulacje związane z otrzymaniem spadku. O tych zmianach niedługo napiszemy.

By |2018-11-21T11:12:51+01:0021 listopada, 2018|Bez kategorii|