Należyta staranność VAT

wyrachowani.pl   •   Październik 24, 2018

Należyta staranność VAT  

Bardzo często to uczciwi podatnicy mogą być narażeni na niedochowanie należytej staranności przy weryfikacji podatników dokonując transakcji handlowych. Pojęcie „dochowania należytej staranności” jest nieostre i budzi szereg pytań i wątpliwości.

Na stronach Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów – Bezpieczna Transakcja – Należyta Staranność,  można znaleźć animację z objaśnieniami różnych sytuacji, w jakich może znaleźć się podatnik. Polecam, wskazówki tam podane mogą być bardzo pomocne.

Poniżej wskazuję na kilka możliwości, z jakich powinno się skorzystać dla własnego bezpieczeństwa, aby sprawdzić naszego kontrahenta:

  • Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT

Usługa umożliwia sprawdzanie czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, niezarejestrowanym podatnikiem czy też zwolnionym podatnikiem VAT. Sprawdzenia możemy dokonać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MF.

  • Transakcje wewnątrzunijne

Na potrzeby wewnątrzwspólnotowego handlu zarówno nabyć jak i dostaw (WNT i WDT) podatnik ma możliwość sprawdzić, czy ma do czynienia z czynnym podatnikiem VAT potwierdzając aktywność jego numeru VAT-UE na stronie Komisji Europejskiej VIES.

  • Sprawdzenie w bazie REGON

Podatnik może sprawdzić kontrahenta w bazie REGON, w Krajowym Rejestrze Sądowym, w CEIDG.

  • Wniosek o potwierdzenie do naczelnika urzędu skarbowego

Podatnik może złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego wniosek z zapytaniem, czy jego kontrahent jest czynnym czy też zwolnionym podatnikiem VAT (art. 96; art. 13 ustawy VAT). Może również skontaktować się telefonicznie z urzędem skarbowym.

  • Kaucja gwarancyjna

W przypadku podmiotów dokonujących transakcji w zakresie towarów „wrażliwych” (towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy VAT) można sprawdzić wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

–  Zaświadczenia dla kontrahentów podatnika

Od dnia 25 grudnia 2017 r. obowiązuje art. 306 ia ustawy Ordynacja podatkowa, który daje możliwość sprawdzenia, czy nasz kontrahent złożył deklarację podatkową, czy posiada zaległości podatkowe, czy ujął w deklaracji/dokumencie zdarzenia, do ujęcia których był zobowiązany.

– Inne działania profilaktyczne

Poza mechanizmami podatkowymi Ministerstwo Finansów zwraca również uwagę na działania prewencyjne, które mogą ustrzec przed  nieuczciwymi kontrahentami w postaci:

  • sprawdzania adresów stron internetowych, adresów poczty elektronicznej, adresów prowadzenia działalności gospodarczej czy nie są fikcyjne,
  • zawierania umów o współpracę na piśmie,
  • żądania pisemnego zobowiązania, że oferowany towar nie pochodzi z przestępstwa, co budzi najwięcej kontrowersji wśród podatników.

Pamiętajmy, że dokonywanie nawet najwnikliwszej weryfikacji kontrahentów nie zwalnia i tak przedsiębiorcy od ewentualnych negatywnych następstw wynikających ze współpracy z nieuczciwym kontrahentem.

Sytuacja można by rzec patowa, z jednej strony nie ma katalogu przesłanek „należytej staranności”, a drugiej nawet gdyby takowy był, czy jest wykonalne jego skrupulatne przestrzeganie?

By |2018-10-24T13:54:30+02:0024 października, 2018|Bez kategorii|