Kontrahent z kraju trzeciego

wyrachowani.pl   •   Październik 17, 2018

Każdy, albo prawie każdy marzy o tym, żeby rozwinąć skrzydła i wyjść ze swoimi produktami bądź usługami poza granice kraju. W dobie globalizacji handlu takie „wyjście” często staje się samoistne, dzieje się prawie bez naszego udziału. Sprzedajemy towary bądź usługi w Internecie, albo szukamy nowych dostawców – tym samym otwieramy się na takie wyzwania.

A jak już się to dokonana przedsiębiorca ma wiele formalności do załatwienia, my potraktujemy temat wycinkowo, swoją uwagę skierujemy na sprawdzanie wiarygodności kontrahenta z kraju trzeciego.

Transakcje z krajami trzecimi

Unia Europejska przyjęła założenie zgodnie, z którym sprzedaż towarów we wszystkich krajach unijnych odbywała się w oparciu o przejrzyste i jednolite uregulowania. Niezwykle ważne jest zabezpieczenie praw przedsiębiorców wspólnoty, a mianowicie:

– ochrona przed nieuczciwą konkurencją,

– ochrona miejsc pracy,

– ochrona wolnego handlu.

Znajomość instrumentów, które to wszystko regulują nie jest niezbędna przedsiębiorcy, więc nie ma co się nad nimi pochylać. My skupimy swoją uwagę na dostępnych sposobach sprawdzania wiarygodności kontrahenta z kraju trzeciego, aby zminimalizować ryzyko strat jeszcze przed zawarciem umowy handlowej.

Omówimy kilka możliwości, z których warto skorzystać, aby uniknąć rozczarowań, które często przelicza się na pieniądze.

Weryfikacja kontrahenta z kraju trzeciego

 

– System rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych na potrzeby celne EORI.

Na stronie internetowej – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), w zakładce EORI uzyskamy szczegółowe informacje w jaki sposób uzyskać nadanie takiego numeru, który jest bardzo pomocny przy dokonywaniu transakcji handlowych z udziałem europejskich organów celnych. Przedsiębiorcy z kraju trzeciego mogą wystąpić o nadanie numery EORI do jednego z państw unijnych przed pierwszą operacją celną na terenie unii.

Dla nas jest to o tyle istotne, że będąc w posiadaniu informacji o numerze EORI naszego kontrahenta z kraju trzeciego możemy go łatwo zweryfikować.

– Sprawdzanie przedstawicielstwa firmy w Polsce.

Na stronie internetowej – Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – udostępniane są dane z rejestru o przedsiębiorstwach zagranicznych, które utworzyły przedstawicielstwo w Polsce w celu prowadzenia działalności w zakresie promocji i reklamy firmy zagranicznej. Rejestry prowadzone są w formie elektronicznej i jawnej. Dzięki takiej informacji z dużym prawdopodobieństwem możemy zakładać, że dana firma istnieje.

Kontakt z polską placówką dyplomatyczną w kraju Twojego kontrahenta.

Wykaz takich palcówek znajdziesz na stronie – Portal Promocji Eksportu, zapytanie kierujemy do Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji. Placówki dyplomatyczne posiadają rejestry firm, które nie wywiązują się z umów z polskimi przedsiębiorcami. Wykorzystując taki kanał informacyjny dowiemy się czy nie ma tam naszego partnera biznesowego.

Kontakt z lokalną izbą handlową, czy dany podmiot funkcjonuje na danym terenie. Dwustronne izby handlowe działające w Polsce mogą być cennym źródłem informacji, na temat naszego przyszłego albo obecnego kooperanta. Izby handlowe są członkami Krajowej Izby Gospodarczej, działają w formie stowarzyszeń i jednym z ich celów jest udzielanie informacji o przedsiębiorstwach. Wykaz izb handlowych i gospodarczych znajdziesz na Portalu Promocji Eksportu. Poza tym portal ten oferuje wiele innych cennych informacji z dziedziny eksportu, które mogą wręcz zainspirować do podejmowania nowych wyzwań i działań.

Sprawdzenie wiarygodności partnera w Internecie.

Sprawdzamy czy posiada stronę internetową, telefon, czytamy opinie na forach dyskusyjnych, szukamy opinii, weryfikujemy na giełdach wierzytelności, portalach społecznościowych – musimy jednak pamiętać, że najczęściej nie jest to pełna informacja.

– Skorzystanie z usług międzynarodowej wywiadowni gospodarczej.

Usługi należą do kategorii płatnych, wysokość opłat uzależniona jest od złożoności i zakresu pozyskiwanych danych, waha się w granicach od 150 zł. do 500 zł., musisz znać co najmniej nazwę firmy i kraj jej rejestracji.

Akredytywa i inkaso oferowane przez banki, ubezpieczenia transakcji.

Informacje dostępne w bankach i ubezpieczycieli.

Na tym kończymy dzisiejszą porcję informacji. Życzymy powodzenia i uczciwych kontrahentów.

By |2018-10-17T22:39:32+02:0017 października, 2018|Bez kategorii|