Rozpoczęcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

wyrachowani.pl   •   Marzec 29, 2018

Założenie własnej firmy nie jest trudne i w ostatnich latach wiele się zmieniło na korzyść osób rozpoczynających własną przygodę z biznesem. Wiele spraw możemy już obecnie załatwić przez internet, ale są jeszcze obszary, które wymagają naszej osobistej wizyty w urzędzie.

Rejestracja firmy

Firmę możemy zarejestrować internetowo bądź osobiście udając się do właściwego urzędu gminy. Wypełniamy wniosek CEIDG-1, który zawiera:

podanie o nadanie numeru NIP
wniosek o formę opodatkowania przedsiębiorstwa
wniosek o nadanie numeru REGON (dla przedsiębiorstw nie będących spółkami jawnymi)
informację o numerze firmowego konta bankowego
zgłoszenie płatników składek osób ubezpieczonych

Na tym samym formularzem zgłaszamy wszelkie zmiany z zakresu podawanych informacji w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Jeżeli rejestrując firmę nie posiadamy jeszcze numeru REGON i/lub NIP, to po jego otrzymaniu nie musimy aktualizować danych w systemie CEIDG, bo pojawiają się one tam automatycznie po ich nadaniu. Jeżeli wcześniej posiadaliśmy numer NIP to w dalszym ciągu pozostaje on aktualny i będziemy się nim posługiwali w naszej firmie.

Założenie rachunku bankowego

Od stycznia 2017 roku wszystkie transakcje na kwotę wyższą niż 15 tyś. zł muszą być opłacone przelewem, płatność gotówkowa nie pozwoli zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu.

Istnieje możliwość użycia prywatnego konta bankowego jako konta firmowego. Zanim jednak to zrobimy, musimy powiadomić o naszych zamiarach urząd skarbowy i ZUS. Robimy to za pomocą formularzy: CEIDG-RB (załącznik do CEIDG-1) oraz ZBA.
Należy pamiętać, że niektóre banki do założenia rachunku bankowego wymagają posiadania pieczątki firmowej, która powinna zawierać: nazwę firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, adres firmy, opcjonalnie telefon, faks, adres mailowy, adres strony internetowej. Nie ma obowiązku podawania numeru REGON.

Przepisy prawa nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku posiadania pieczątki firmowej, jest to jego decyzja czy zdecyduje się do jej wyrobienia, ale należy pamiętać, że są sytuacje, w której taka pieczątka zwyczajnie ułatwia życie.

Wizyta w urzędzie skarbowym

W celu rejestracji firmy jako podatnika VAT musimy wypełnić wniosek VAT-R (zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług) i musi to nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym sprzedaż towarów lub usług. Od 2015 roku nie ma już obowiązku pobierania z urzędu skarbowego potwierdzenia rejestracji w VAT, tym samy nie ponosimy kosztu 170 zł.. Jeżeli jednak  takie potwierdzenie jest nam niezbędne to nie unikniemy tego kosztu, chyba że wystarczy nam zaświadczenie informujące, że jesteśmy czynnym podatnikiem VAT, wtedy będzie to koszt 17 zł.

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Do opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej możemy wybrać następujące formy:

– podatek dochodowy na zasadach ogólnych PIT,

– podatek dochodowy liniowy PPL,

– zryczałtowany podatek dochodowy PPE,

– karta podatkowa.

O czym należy pamiętać wybierając sposób opodatkowania swoich dochodów?

Podatek dochodowy opłacany według tzw. skali podatkowej

Posiada 2 progi podatkowe: do kwoty 85.528 zł. zapłacimy 18% podatku i skorzystamy z kwoty wolnej od podatku, natomiast powyżej tego progu zapłacimy 32% podatku. Takie rozwiązanie jest korzystne dla małżeństw korzystających ze wspólnego rozliczania dochodów, z ulg podatkowych m.in. ulgi prorodzinnej.

Podatek dochodowy liniowy

Opłacany jest zawsze w takiej samej wysokości 19% niezależnie od kwoty uzyskanego dochodu. Przy tej formie opodatkowania nie można skorzystać z opcji wspólnego rozliczenia i dostępnych ulg podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Charakteryzuje się tym, że podatek płacimy od kwoty przychodu, bez pomniejszania o koszty jego uzyskania, odpowiednio stawkami: 3%, 5,5%, 8,5%. 17% i 20% w zależności od rodzaju i charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Karta podatkowa

Posiada ścisłe limity zatrudnienia pracowników i musi być spełnionych szereg wymagań. Pełna lista działalności, które mogą skorzystać z tej formy opodatkowania znajduje się w art. 23 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

By |2018-08-01T13:05:28+02:0029 marca, 2018|Bez kategorii|